Αποκαλύπτεται η Φορολογική Υπόσταση των Εταιρειών στο Διαδίκτυο

Η καταπολέμηση της πλαστογράφησης στοιχείων σε σχέση με τη φορολογική οντότητα νομικών προσώπων και επιχειρήσεων γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Μια νέα υπηρεσία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, βοηθώντας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πολίτες πλέον έχουν ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της κάθε επιχείρησης. Επίσης, μπορούν να έχουν γνώση αναφορικά με τη νομιμότητα της εκάστοτε εταιρείας στην Ελλάδα.

Υπήρχε ήδη μια παρόμοια υπηρεσία στο παρελθόν, η οποία πλέον γίνεται ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική. Από τις 6 Ιουλίου 2018, λειτουργεί η νέα υπηρεσία στο διαδίκτυο πρόσφατα νέα μέσα από το ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις οι επισκέπτες της ιστοσελίδας καλούνται να επιλέξουν τις φορολογικές υπηρεσίες. Με βάση τα δεδομένα που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικτυακή υπηρεσία, λοιπόν, ο καθένας μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει φορολογικά με μία επιχείρηση. Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες, ούτως ώστε να διαπιστώνεται αν μια εταιρεία έχει νομική υπόσταση ή πρόκειται για απάτη.

Το ηλεκτρονικό έγκλημα καλά κρατεί και επομένως μια τέτοια κίνηση μέσω της νέας υπηρεσίας του ΑΑΔΕ κρίνεται άκρως χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ο καθένας έχει στα χέρια του την ευκαιρία να ενημερώνεται για τη νομιμότητα μίας επιχείρησης. Δεν είναι μια χρονοβόρα λοιπόν διαδικασία, ούτε απαιτεί τη φυσική παρουσία ενός εκπροσώπου της επιχείρησης ή ενός νομικού προσώπου.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, η καταπολέμηση της ηλεκτρονικής (αλλά όχι μόνο) απάτης γίνεται αποδοτικότερη. Τώρα πια ο κάθε πολίτης έχει στα χέρια του χρήσιμες πληροφορίες. Δεν πρόκειται λοιπόν να παραμένει άμοιρος ευθυνών, ούτε να εξαρτάται από την καλή θέληση των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, οι πολίτες είναι πια ισχυροί και διαθέτουν όλα τα εφόδια, ώστε να επιβεβαιώνουν την κρίση τους άμεσα και εύκολα. Είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό βήμα, με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της εγκυρότητας σε κάθε νομική πράξη. Ο πολίτης έρχεται πιο κοντά στη διακυβέρνηση και γίνεται κομμάτι του ελεγκτικού της ρόλου.