Η Ελλάδα πάσχει σε πολλούς τομείς, με κύριο αυτόν της οικονομίας. Λόγω των αυξανόμενων ελλειμμάτων που δημιουργούνται στο κράτος, πολλοί είναι εκείνοι οι τομείς που δε χρηματοδοτούνται επαρκώς. Ένας από τους πολύπαθους τομείς διαχρονικά υπήρξε η Υγεία. Καθώς είναι απαραίτητο αγαθό η διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε Έλληνα πολίτη, η ελλιπής χρηματοδότηση των αντίστοιχων δομών αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την κοινωνία.

Περισσότερα χρήματα σαφώς και πρέπει να δαπανηθούν, έτσι ώστε να γίνουν οι εγκαταστάσεις της υγείας πιο σύγχρονες. Από την αισθητική βελτίωση μέχρι και την ενίσχυση όλων των εγκαταστάσεων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, πρόκειται για μια πραγματική ανάγκη. Δεν είναι πολυτέλεια, αλλά κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Στα νοσοκομεία όλης της χώρας παρατηρείται συχνά η αίσθηση της εγκατάλειψης. Φαίνεται σα να μην υπάρχουν οι πόροι, ώστε να λειτουργήσουν οι δομές σωστά. Όμως οι ανάγκες της χώρας επιτάσσουν τη λειτουργία τους και μάλιστα με τον τρόπο που ενδείκνυται.

Έπειτα, χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν για το εργατικό προσωπικό. Ιατροί, νοσοκόμοι και νοσηλεύτριες, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, τραυματιοφορείς και οδηγοί ασθενοφόρων, όλοι χρειάζονται και πρέπει να αμείβονται επαρκώς. Η μη κάλυψη οργανικών θέσεων έχει δραματικό αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Και κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνει σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα αναλώσιμα και όλα τα προϊόντα που χρησιμεύουν για την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας θα πρέπει να καλύπτονται στο ακέραιο. Διαφορετικά, οι δομές υγείας δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια που αναφέρονται στον τομέα της Υγείας οφείλουν να συνυπολογίζουν και τα εν λόγω έξοδα.

Υπάρχουν ορισμένοι τομείς στην οικονομία, οι οποίοι δεν επιδέχονται μειώσεων. Ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της Υγείας. Η χρηματοδότηση στην Υγεία είναι η καλύτερη επένδυση για μία χώρα, καθώς επιτυγχάνει την ουσιαστική και διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.