Είναι εύλογο για κάποιον ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει προβεί σε ασφάλιση της περιουσίας του να περιμένει την αντίστοιχη κάλυψη τυχόν υλικών ζημιών, σε σχέση με το ακίνητό του. Ωστόσο, είναι εξίσου εύλογο να μην καλύπτονται τα πάντα από την ασφάλιση περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε συμβόλαιο έχει τους δικούς του όρους και επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή κατά την υπογραφή του από τα δύο μέρη.

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα ασφάλιστρα περιουσίας, εκτός και αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Παραδείγματος χάριν, όταν υπάρχει έλλειψη ασφάλειας εκ μέρους του ιδιοκτήτη, τότε είναι φυσικό να μην καλύπτονται οι ζημιές από ενδεχόμενη κλοπή. Φανταστείτε ένα σπίτι που δεν έχει κλειδαριά για την κεντρική πόρτα. Πώς ο ιδιοκτήτης μπορεί να αξιώσει αποζημίωση, για μια κλοπή που προήλθε βασικά από την έλλειψη ασφάλειας στο χώρο;

Ζημιές που προκαλούνται από τα κατοικίδια ζώα ή από δέντρα και φυτά συνήθως δεν καλύπτονται από τα ασφάλιστρα. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώσεις σοβαρής υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, αν το ακίνητο πλημμύρισε λόγω σοβαρής αμέλειας του ιδιοκτήτη, τότε το πιο πιθανό είναι να μην αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.

Για να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα ελλιπούς ασφαλιστικής κάλυψης του ακινήτου σας, είναι κρίσιμη η σωστή διαπραγμάτευση. Έχετε υπόψη σας τις ανάγκες που έχει η περιουσία σας και αξιολογήστε τις ανάλογα. Ως εκ τούτου, θα γνωρίζετε εκ των προτέρων τι είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να καλύψετε και τι μπορείτε να αποφύγετε. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε.

Είναι πολύ σημαντικό να προβείτε στην πιο συμφέρουσα κάλυψη μέσω ασφάλισης για την περιουσία σας. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζετε ότι το ακίνητό σας δεν πρόκειται να βρεθεί έρμαιο των συνθηκών, ακόμη και στην απευκτέα περίπτωση μιας εξαιρετικά δυσμενούς έκτακτης ανάγκης. Η εκ των προτέρων φροντίδα ενδέχεται να αποβεί καταλυτική για εσάς και για την οικογένειά σας, γεγονός που οφείλετε πάντοτε να συνυπολογίζετε στις αποφάσεις σας.