Μείωση της Αδήλωτης Εργασίας Επιχειρεί η Κυβέρνηση

Η αδήλωτη εργασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον τομέα των εργασιακών. Πολλοί είναι εκείνοι οι επιχειρηματίες που αποφεύγουν να ασφαλίζουν τους εργαζομένους τους. Στοχεύουν με αυτό τον τρόπο στη μείωση των εισφορών που καλούνται να αποδώσουν στο ελληνικό κράτος κάθε μήνα. Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος παραμένει αβέβαιος χωρίς απτές αποδείξεις για την εργασία που παρέχει και δίχως να απολαμβάνει τα προνόμια της δηλωμένης εργασίας.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το αρνητικό φαινόμενο στον τομέα της εργασίας, διενεργούνται συχνοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτούς τους ελέγχους, η επιχείρηση μπαίνει στο μικροσκόπιο και κάθε παράβαση σημειώνεται αναλυτικά. Μετά από την επισήμανση κάθε παρανομίας ή έστω παρασπονδίας εκ μέρους των επιχειρήσεων, το Υπουργείο ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον τους. Στην περίπτωση της αδήλωτης εργασίας, για παράδειγμα, υπήρχε υψηλό πρόστιμο που καλούταν ο επιχειρηματίας να καταθέσει.

Τώρα πλέον πρόσφατα νέα δίνεται μία νέα ευκαιρία στους επιχειρηματίες, ώστε να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ελληνικό κράτος. Πιο αναλυτικά, κάθε επιχειρηματίας που προσλαμβάνει τον εργαζόμενο που δεν είχε δηλώσει, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μειωμένο πρόστιμο. Κάτι τέτοιο ευνοεί τον εργαζόμενο, καθώς πλέον αποκτά ασφαλιστική υπόσταση και είναι πιο σίγουρος στη θέση εργασίας του. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα κίνητρο για τον εκάστοτε επιχειρηματία στην προσπάθεια μείωσης των προστίμων.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι αρχικά το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ανέρχεται στο ποσό των 10.500 ευρώ. Αντίστοιχα, μπορεί το ίδιο πρόστιμο να μειωθεί μέχρι και τις 3.000 ευρώ για την πρόσληψη του εργαζομένου με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.

Επίσης, ανοίγει ο δρόμος για τη διαγραφή των ασφαλιστικών οφειλών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο πρέπει να έχει την σαφή γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Και οι δύο αυτές κινήσεις έχουν ως στόχο την προώθηση της δηλωμένης εργασίας και της αποφυγής μελλοντικών προβλημάτων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό.