Η ανεργία αποτελεί πραγματική μάστιγα για την Ελλάδα, με χιλιάδες πολίτες να δίνουν μάχη καθημερινά ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον στίβο της αγοράς. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, υπάρχει μέριμνα από το κράτος για τους ανέργους. Σε ένα κοινωνικό κράτος, κάτι τέτοιο αποτελεί φυσικό επακόλουθο και είναι απολύτως δικαιολογημένο. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, όπου οι ασθενέστεροι λαμβάνουν ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα.

Για τους μακροχρόνια ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, υπάρχει η δυνατότητα να ανανεώσουν το βιβλιάριο υγείας τους μέσω του ΟΑΕΔ. Το ίδιο συμβαίνει και για άτομα έως 29 ετών. Κάτι τέτοιο είναι δικαιολογημένο, καθώς οι νεαροί πολίτες φαίνεται πως αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις στον εργασιακό τομέα. Η έλλειψη εμπειρίας αλλά και η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας έχουν ωθήσει πολλά νεαρά άτομα στην ανεργία ή στην εργασία χωρίς ένσημα. Και οι δύο περιπτώσεις συνεπάγονται αδυναμία εγγραφής στα μητρώα της κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ είναι που έρχεται η κοινωνική μέριμνα, ώστε να διορθώσει αυτή την αδικία.

Επιπλέον, ορισμένοι άνεργοι που έχουν στο παρελθόν απασχοληθεί αρκετά και έχουν συγκεντρώσει έναν ικανό αριθμό ενσήμων, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν το βιβλιάριο υγείας τους. Και σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει και κατευθύνει κατάλληλα τους ανέργους. Μάλιστα, όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από ευνοϊκές συνθήκες σε περισσότερες από μία περιστάσεις, τότε η καλύτερη περίπτωση είναι αυτή που επιλέγεται.

Το ζητούμενο είναι φυσικά πάντοτε η εξεύρεση τρόπων για την αποτελεσματική μείωση της ανεργίας. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην εργασία και αυτό το δικαίωμα είναι αναφαίρετο. Μέχρι όμως να γίνει κάτι τέτοιο και έως ότου δεν υπάρχει η ανάγκη για κάλυψη βασικών αναγκών στους ανέργους, η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας είναι μία χρήσιμη λύση. Πρόκειται μάλιστα για μία λύση που προσφέρει απτά και άμεσα αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά άκρως πρακτικό και αναγκαίο για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των πολιτών.