Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στην ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Παρά την οικονομική κρίση, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης. Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται στις πωλήσεις, αλλά και στην έρευνα αγοράς που διενεργείται από τους πολίτες. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες έχουν στραφεί σε τέτοια προγράμματα; Ποια είναι η κύρια ανάγκη που επιχειρείται να καλυφθεί μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας;

Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι ο τομέας της Υγείας υποχρηματοδοτείται. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας πολίτης που θα χρειαστεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη νιώθει ότι δε βρίσκεται σε ασφαλή χέρια. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβει σε μία περίπτωση ανάγκης. Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις σε νευραλγικές θέσεις οδηγούν στη μη εξυπηρέτηση ασθενών. Κάτι τέτοιο εντείνει την ήδη δυσάρεστη κατάσταση.

Μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση, ο καθένας μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα έχει την αντιμετώπιση που του αξίζει. Ιδιαίτερα σε μία στιγμή επείγουσας ανάγκης, δεν υπάρχει χώρος για ημίμετρα. Η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν θεμελιώδεις ανάγκες και δικαιωματικά ανήκουν στις προτεραιότητες του εκάστοτε πολίτη.

Με τα οικονομικά προγράμματα που έχουν βγει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει γίνει πιο προσιτή από ποτέ. Πλέον ο καθένας μπορεί να αποταμιεύσει ένα μικρό ποσό και να το διαθέσει για κάτι τόσο σημαντικό όσο η υγεία. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό ενισχύουν την αξία μιας τέτοιας επιλογής.

Σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και με πάμπολλα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τον κανόνα της ελλιπούς ιατρικής περίθαλψης για τους Έλληνες πολίτες, η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση πραγματικά αποτελεί μονόδρομο. Αντί λοιπόν να διακινδυνεύετε καθημερινά και να συμβιβάζεστε με κάτι που δεν καλύπτει τις ανάγκες σας στο ακέραιο, είναι προτιμότερο να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο αγοράς ενός οικονομικού προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης. Πολλοί σαν κι εσάς το έχουν ήδη κάνει!